+36 26 525 151

WATTGUARD LUX

Kutatás-fejlesztési pályázat az NKFI Alap támogatásával

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) 2015. január 1-én jött létre a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján. Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az NKFI Alap rendeltetése kiszámítható és biztos forrást biztosítani a kutatás-fejlesztés és a gazdaságban hasznosuló innováció ösztönzésére és támogatására, lehetővé tenni a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, fejleszteni a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrát és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységeket.

Az MNT SYSTEMS Kft. projektje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívás pályázati nyertese.


A projekt célja

A „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon” elnevezésű projekt (2018-2019) célja világítástechnikai paraméterek befolyásolásával, energia-megtakarítást eredményező termékcsalád létrehozása. Célszerű lehet a bevezetése olyan infrastrukturális létesítményeknél, rendszereknél, ahol komplex világításkorszerűsítési programok megvalósítása a jelentős forrásigény miatt csak hosszú távon reális.

A WATTGUARD LUX alkalmazásával  villamosenergia megtakarítás érhető el a szabvány szerinti fénytechnikai paraméterek megtartása mellett, az ívkisüléses elven működő világító berendezések esetében. A laboratóriumi fejlesztések eredményének kiértékelése, majd a termékcsalád kültéri helyszíneken, különböző világító berendezéseken végzett párhuzamos tesztelések alapján került sor a fejlesztésekre.

A különböző tényezők (pl. napszak, fényerősség, időjárás) változásának hatásához alkalmazkodva valósult meg a berendezés automatizálásának fejlesztése. A berendezésekhez távfelügyeleti rendszer is kapcsolódhat, amely az üzemeltetés költségeinek további csökkentését és a karbantartás, javítás szükségességének optimális meghatározását segítheti. Az intelligens rendszer lehetőséget biztosíthat a fogyasztás alakulásának ellenőrzésére és befolyásolására is, kapcsolódva az adott szervezet energiairányítási rendszeréhez.

A WATTGUARD LUX szélesebb körű alkalmazása - a legjelentősebb energiaigényű iparágak (közlekedés, közmű, logisztika) költségfelhasználásában – jelentősebb megtakarítást is eredményezhet. A termékcsalád révén villamos energia megtakarítás érhető el, ezáltal kisebb lesz a CO2 kibocsátás és a környezeti hatások csökkentése is fontos nemzetgazdasági tényező. A közvilágítási hálózatok alacsonyabb teljesítményen történő használata hatékonyabb üzemeltetést eredményezhet. Kevesebb hő fejlődik a lámpatesten belül, ezért azok lassabban öregszenek el, hosszabb lesz a fényforrások élettartama, ritkábban kell cserélni, ezáltal olcsóbb lesz az üzemeltetésük és karbantartásuk. Kevesebb veszélyes hulladék, csomagoló anyag keletkezik, ami tovább csökkentheti az adott felhasználó ökológiai lábnyomát.


Kapcsolódás az EU szakpolitikához

A WATTGUARD LUX koncepció kapcsolódik az európai és nemzeti energiahatékonysági, éghajlatvédelmi célokhoz, irányelvekhez (ld. EU Energia Útiterv, Párizsi Megállapodás, NÉS-2), illetve az európai karbon-semlegesség irányában mutató intézkedések 2019. megerősítéséhez. A WATTGUARD LUX technológia fejlesztési iránya a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések mellett jól illeszkedik az EU Öko-Innovációs Akcióterve, valamint az Európai Energia Stratégia Technológiai Terv (SET-Plan) azon törekvéséhez is, amely szerint a széndioxid emisszió csökkenését szolgáló technológiákra, termékfejlesztésre és az energiaköltségek mérséklésére egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani. A SET-Plan a WATTGUARD LUX egyik jövőbeni fókuszát jelentő közlekedési infrastruktúra területét az energiahatékonysági prioritások között említi. A fejlesztések további iránya kapcsolódhat az „Európai horizont” 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó uniós kutatási és innovációs keretprogram operatív célkitűzéseihez és tevékenységtípusaihoz is.


Együttműködő partnerek

A WATTGUARD LUX projekt a hazai ipar és felsőoktatás szereplőinek célirányos innovációs együttműködése eredményeként valósult meg, kisvállalkozások és a Pannon Egyetem részvételével. Az energiahatékonyságot, a gazdaságosságot és a környezet védelmét egyaránt célzó fejlesztési folyamatot a WATTGUARD LUX projektben tevékenykedő vállalati szakemberek - egyetemi kutatóműhelyek támogatásával - folyamatosan vizsgálták, elemezték.

A projektvezető MNT SYSTEMS Kft. tulajdonosi köre olyan szakmai befektetőkből áll, akik több évtizede jelen vannak a magyar villamos ipari piacon és méltán szereztek hírnevet ügyfeleik körében. A magyar piacon meghatározó tényezőként ismert vállalkozás tevékenységi köre felöleli a villamos-ipar teljes körét, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen keresztül egészen a hosszú távú karbantartási feladatok elvégzéséig. Mindezen feladatokat kvalifikált, saját tervezői csapattal, villamos ipari projektvezetőkkel, szakemberekkel látja el.A projekt adatai:

Kedvezményezett neve: MNT SYSTEMS Kft.

A projekt címe: „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon”

Projekt azonosítószáma: KFI_16-1-2017-0420

A szerződött támogatás összege: 287 237 594 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 64,58%

A projekttevékenység az MNT SYSTEMS Kft irányításával 2018. januárjában, a cég székhelyén, Pomázon kezdődött el és valósult meg.

A projekt irányítása:

A WATTGUARD LUX projekt megvalósításának összefogására Projekt Irányító Csoport alakult, amely az MNT Systems Kft és alvállalkozóinak képviselőiből áll. A támogatási szerződésnek megfelelően, a konkrét feladatok meghatározására és a végrehajtásuk műszaki, adminisztratív és pénzügyi ellenőrzésére az ütemezetten szervezett Projekt-megbeszélések és Operatív Projekt-megbeszélések keretében került sor, az MNT SYSTEMS Kft pomázi székhelyén. A projektben részt vevő munkatársak a 2020-től a termék hasznosításán dolgoznak.

Wg1


A megvalósítás főbb pillérei:

A szükséges beszerzésekkel, a tervezéssel, valamint a tesztberendezések gyártásának előkészítésével 2018. elején indult a WATTGUARD LUX fejlesztése. Ennek folyamatában, a szükséges beszerzések lebonyolítását követően az MNT Systems Kft műhelyében a társaság munkavállalói meg kezdték meg az előzetes tervezési, szerelési és mérési munkákat.

Az ütemtervnek megfelelően folyamatos laboratóriumi és külső (üzemi) helyszíni tesztelésekre került sor. A laboratóriumi tesztek helyszíne a fejlesztésekbe is bevont Pannon Egyetem, ahol a vizsgálatokat ívkisüléses, fémhalogén és LED fényforrások tekintetében is elvégezték. A Fény- és színtan Kutatólaboratóriumban megvalósuló mérések kiterjedtek a fénytechnikai paraméterekre is (pl. fényerő, színhőmérséklet, színtelitettség).

Wg2

Wg3

Fentiekkel párhuzamosan, a 2019. végén záruló projektidőszak kiemelt feladata volt a kapcsolástechnika és elektronika tervezése, továbbá az elektronika megépítése és a vezérlőszoftver implementálása is. A berendezés prototípusának gyártása, összeszerelése az MNT Systems Kft pomázi üzemében valósult meg. A kutatás-fejlesztésre is kiterjedő szakmai publikáció az MNT Systems és a Pannon Egyetem gondozásában készült, s azt nemzetközi konferencia alkalmával is bemutatták. A termékfejlesztés további kommunikációjára, a termék-marketing és a hasznosítás megalapozására a társaság akciótervet is kidolgozott.


Kapcsolat, további információ:

Nagy István ügyvezető
i.nagy@mntsys.com

Petrécs István Wattguard Lux szakértő
petrecs.sandor@wattguard.hu
+ 36 20 3806308

  • Mnt Systems Hirdetesek

Kapcsolat

+36 26 525 151

office@mntsys.com

2013 Pomáz, Táncsics Mihály u. 48.