+36 26 525 151

WATTGUARD LUX

Kutatás-fejlesztési pályázat az NKFI Alap támogatásával

 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) 2015. január 1-én jött létre a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján. Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az NKFI Alap rendeltetése kiszámítható és biztos forrást biztosítani a kutatás-fejlesztés és a gazdaságban hasznosuló innováció ösztönzésére és támogatására, lehetővé tenni a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, fejleszteni a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrát és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységeket.

 

Az MNT SYSTEMS Kft. projektje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívás pályázati nyertese.

 

A projekt célja

 

A „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon” elnevezésű projekt 2018-2019 időszakban valósul meg. Célja világítástechnikai paraméterek befolyásolásával, energia-megtakarítást eredményező termékcsalád létrehozása és bevezetése olyan infrastrukturális létesítményeknél, rendszereknél, ahol komplex világításkorszerűsítési programok megvalósítása a jelentős forrásigény miatt csak hosszú távon reális.

 

A WATTGUARD LUX alkalmazásával jelentős villamosenergia megtakarítás érhető el a szabvány szerinti fénytechnikai paraméterek megtartása mellett, az ívkisüléses elven működő világító berendezések esetében. A laboratóriumi fejlesztések eredményének kiértékelése, majd a termékcsalád kültéri helyszíneken, különböző világító berendezéseken történő párhuzamos tesztelések alapján kerül sor a fejlesztésekre.  

A különböző tényezők (pl. napszak, fényerősség, időjárás) változásának hatásához alkalmazkodva kerül sor a berendezés automatizálásának kifejlesztésére. A berendezésekhez távfelügyeleti rendszer is kapcsolódik, ami az üzemeltetés költségeinek további csökkentését és a karbantartás, javítás szükségességének optimális meghatározását segíti. Az intelligens rendszer lehetőséget biztosít a fogyasztás alakulásának ellenőrzésére és befolyásolására is, kapcsolódva az adott szervezet energiairányítási rendszeréhez.

 

A WATTGUARD LUX szélesebb körű alkalmazása a legjelentősebb energiaigényű iparágak (közlekedés, közmű, logisztika) költségfelhasználásában komoly megtakarítást eredményezhet. A termékcsalád révén villamos energia megtakarítás érhető el, ezáltal kisebb lesz a CO2 kibocsátás és a közvetlen környezetre gyakorolt környezeti hatások csökkentése is fontos nemzetgazdasági tényező. A közvilágítási hálózatokat alacsonyabb teljesítményen használva hatékonyabb üzemeltetést eredményeznek. Kevesebb hő fejlődik a lámpatesten belül, ezért azok lassabban öregszenek el, hosszabb lesz a fényforrások élettartama, ritkábban kell cserélni, ezáltal olcsóbb lesz az üzemeltetésük és karbantartásuk. Kevesebb veszélyes hulladék, csomagoló anyag keletkezik, ami tovább csökkenti az adott felhasználó ökológiai lábnyomát.

 

Kapcsolódás az EU szakpolitikához

 

A WATTGUARD LUX technológia fejlesztési iránya a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések mellett jól illeszkedik az EU Öko-Innovációs Akcióterve, valamint az Európai Energia Stratégia Technológiai Terv (SET-Plan) azon törekvéséhez is, amely szerint a széndioxid emisszió csökkenését szolgáló technológiákra, termékfejlesztésre és az energiaköltségek mérséklésére egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani. A SET-Plan a WATTGUARD LUX egyik jövőbeni fókuszát jelentő közlekedési infrastruktúra területét az energiahatékonysági prioritások között említi.

 

Együttműködő partnerek

 

A WATTGUARD LUX projekt a hazai ipar és felsőoktatás szereplőinek célirányos innovációs együttműködése eredményeként valósul meg, kisvállalkozások és a Pannon Egyetem részvételével. Az energiahatékonyságot, a gazdaságosságot és a környezet védelmét egyaránt célzó fejlesztési folyamatot a WATTGUARD LUX projektben tevékenykedő vállalati szakemberek - egyetemi kutatóműhelyek támogatásával - folyamatosan elemzik.

 

A projektvezető MNT SYSTEMS Kft. tulajdonosi köre olyan szakmai befektetőkből áll, akik több évtizede jelen vannak a magyar villamos ipari piacon és méltán szereztek hírnevet ügyfeleik körében. A magyar piacon meghatározó tényezőként ismert vállalkozás tevékenységi köre felöleli a villamos-ipar teljes körét, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen keresztül egészen a hosszú távú karbantartási feladatok elvégzéséig. Mindezen feladatokat kvalifikált, saját tervezői csapattal, villamos ipari projektvezetőkkel, szakemberekkel látja el.

 

A projekt adatai:

 

Kedvezményezett neve:                   MNT SYSTEMS Kft.

A projekt címe:                                     „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon”

Projekt azonosítószáma:                  KFI_16-1-2017-0420

A szerződött támogatás összege: 287 237 594 Ft

A támogatás mértéke (%-ban):     64,58%

 

Kapcsolat:

 

Hevér Anikó, koordinátor

Dr. Fodor Attila, szakmai vezető

Hardy András, projektmenedzser

palyazat@mntsys.com

  • Mnt Systems Hirdetesek

Kapcsolat

+36 26 525 151

office@mntsys.com

2013 Pomáz, Táncsics Mihály u. 48.