+36 26 525 151

WATTGUARD LUX

Kutatás-fejlesztési pályázat az NKFI Alap támogatásával

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFI Alap) 2015. január 1-én jött létre a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény alapján. Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti elkülönített állami pénzalap. Az NKFI Alap rendeltetése kiszámítható és biztos forrást biztosítani a kutatás-fejlesztés és a gazdaságban hasznosuló innováció ösztönzésére és támogatására, lehetővé tenni a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosuló kutatás és fejlesztés erősítését, a hazai és külföldi kutatási eredmények hasznosítását, fejleszteni a kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúrát és annak körébe tartozó szolgáltató tevékenységeket.

Az MNT SYSTEMS Kft. projektje a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által meghirdetett, a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” tárgyú felhívás pályázati nyertese.


A projekt célja

A „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon” elnevezésű projekt 2018-2019 időszakban valósul meg. Célja világítástechnikai paraméterek befolyásolásával, energia-megtakarítást eredményező termékcsalád létrehozása és bevezetése olyan infrastrukturális létesítményeknél, rendszereknél, ahol komplex világításkorszerűsítési programok megvalósítása a jelentős forrásigény miatt csak hosszú távon reális.

A WATTGUARD LUX alkalmazásával jelentős villamosenergia megtakarítás érhető el a szabvány szerinti fénytechnikai paraméterek megtartása mellett, az ívkisüléses elven működő világító berendezések esetében. A laboratóriumi fejlesztések eredményének kiértékelése, majd a termékcsalád kültéri helyszíneken, különböző világító berendezéseken történő párhuzamos tesztelések alapján kerül sor a fejlesztésekre.

A különböző tényezők (pl. napszak, fényerősség, időjárás) változásának hatásához alkalmazkodva kerül sor a berendezés automatizálásának kifejlesztésére. A berendezésekhez távfelügyeleti rendszer is kapcsolódik, ami az üzemeltetés költségeinek további csökkentését és a karbantartás, javítás szükségességének optimális meghatározását segíti. Az intelligens rendszer lehetőséget biztosít a fogyasztás alakulásának ellenőrzésére és befolyásolására is, kapcsolódva az adott szervezet energiairányítási rendszeréhez.

A WATTGUARD LUX szélesebb körű alkalmazása a legjelentősebb energiaigényű iparágak (közlekedés, közmű, logisztika) költségfelhasználásában komoly megtakarítást eredményezhet. A termékcsalád révén villamos energia megtakarítás érhető el, ezáltal kisebb lesz a CO2 kibocsátás és a közvetlen környezetre gyakorolt környezeti hatások csökkentése is fontos nemzetgazdasági tényező. A közvilágítási hálózatokat alacsonyabb teljesítményen használva hatékonyabb üzemeltetést eredményeznek. Kevesebb hő fejlődik a lámpatesten belül, ezért azok lassabban öregszenek el, hosszabb lesz a fényforrások élettartama, ritkábban kell cserélni, ezáltal olcsóbb lesz az üzemeltetésük és karbantartásuk. Kevesebb veszélyes hulladék, csomagoló anyag keletkezik, ami tovább csökkenti az adott felhasználó ökológiai lábnyomát.Kapcsolódás az EU szakpolitikához

A WATTGUARD LUX technológia fejlesztési iránya a nemzeti energiahatékonysági célkitűzések mellett jól illeszkedik az EU Öko-Innovációs Akcióterve, valamint az Európai Energia Stratégia Technológiai Terv (SET-Plan) azon törekvéséhez is, amely szerint a széndioxid emisszió csökkenését szolgáló technológiákra, termékfejlesztésre és az energiaköltségek mérséklésére egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani. A SET-Plan a WATTGUARD LUX egyik jövőbeni fókuszát jelentő közlekedési infrastruktúra területét az energiahatékonysági prioritások között említi.


Együttműködő partnerek

A WATTGUARD LUX projekt a hazai ipar és felsőoktatás szereplőinek célirányos innovációs együttműködése eredményeként valósul meg, kisvállalkozások és a Pannon Egyetem részvételével. Az energiahatékonyságot, a gazdaságosságot és a környezet védelmét egyaránt célzó fejlesztési folyamatot a WATTGUARD LUX projektben tevékenykedő vállalati szakemberek - egyetemi kutatóműhelyek támogatásával - folyamatosan elemzik.

A projektvezető MNT SYSTEMS Kft. tulajdonosi köre olyan szakmai befektetőkből áll, akik több évtizede jelen vannak a magyar villamos ipari piacon és méltán szereztek hírnevet ügyfeleik körében. A magyar piacon meghatározó tényezőként ismert vállalkozás tevékenységi köre felöleli a villamos-ipar teljes körét, a tervezéstől kezdve, a kivitelezésen keresztül egészen a hosszú távú karbantartási feladatok elvégzéséig. Mindezen feladatokat kvalifikált, saját tervezői csapattal, villamos ipari projektvezetőkkel, szakemberekkel látja el.A projekt adatai:

Kedvezményezett neve: MNT SYSTEMS Kft.

A projekt címe: „WATTGUARD LUX koncepció és technológia az infrastruktúra rendszerek költség- és energiahatékony megvilágítására, az ívkisüléses elven működő kültéri- és közvilágítási hálózatokon”

Projekt azonosítószáma: KFI_16-1-2017-0420

A szerződött támogatás összege: 287 237 594 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 64,58%

A projekttevékenység az MNT SYSTEMS Kft irányításával 2018. januárjában, a cég székhelyén, Pomázon megkezdődött.


A projekt irányítása:

A WATTGUARD LUX projekt megvalósításának irányítására Projekt Irányító Csoport alakult, amely az MNT Systems Kft és alvállalkozóinak képviselőiből áll. A támogatási szerződésnek megfelelően, a konkrét feladatok meghatározására és a végrehajtásuk műszaki, adminisztratív és pénzügyi ellenőrzésére az ütemezetten szervezett Projekt-megbeszélések és Operatív Projekt-megbeszélések keretében kerül sor, az MNT SYSTEMS Kft pomázi székhelyén.

Wg1


A megvalósítás főbb pillérei:

A szükséges beszerzésekkel, a tervezéssel, valamint a tesztberendezések gyártásának előkészítésével 2018. elején elindult a WATTGUARD LUX fejlesztése. Ennek folyamatában, a szükséges beszerzések lebonyolítását követően az MNT Systems Kft műhelyében a társaság munkavállalói meg kezdték az előzetes szerelési és mérési munkákat.

Az ütemtervnek megfelelően folyamatos laboratóriumi és külső helyszíni tesztelésekre kerül sor. A laboratóriumi tesztek helyszíne a fejlesztésekbe is bevont Pannon Egyetem. A vizsgálatokat ívkisüléses, fémhalogén és LED fényforrások tekintetében is elvégzésre kerülnek. A Fény- és színtan Kutatólaboratóriumban megvalósuló mérések kiterjednek a fénytechnikai paraméterekre is (pl. fényerő, színhőmérséklet, színtelitettség).

Wg2

Wg3
Fentiekkel párhuzamosan, a projekt kiemelt feladata a kapcsolástechnika és elektronika megtervezése, továbbá az elektronika megépítése és a vezérlőszoftver implementálása is.


Kapcsolat:

Hevér Anikó, koordinátor
Dr. Fodor Attila, szakmai vezető
Hardy András, projektmenedzser

palyazat@mntsys.com

  • Mnt Systems Hirdetesek

Kapcsolat

+36 26 525 151

office@mntsys.com

2013 Pomáz, Táncsics Mihály u. 48.